پکیج های سولار

پکیج های سولار

پکیج خورشیدی ١٠ وات

پنل ١٠ وات

باتری ٧ آمپر

کنترلر ۵ آمپر

دارای ٢ عدد لامپ ٣ وات

دارای خروجی usb برای شارژ موبایل

قابل حمل بدون نیاز به سیم کشی

پکیج های سولار

پکیج خورشیدی ٣٠ وات

پنل ٣٠ وات

باتری ١٨ آمپر

کنترلر ۵ آمپر

دارای ٣ عدد لامپ ٣ وات و ٣ عدد لامپ ۵ وات

دارای خروجی usb برای شارژ موبایل

قابل حمل مناسب برای سفر

پکیج های روشنایی خورشیدی سولار

پکیج های سولار

احداث نیروگاه خانگی

احداث نیروگاه خانگی

احداث نیروگاه خانگی

احداث نیروگاه خانگی

احداث نیروگاه خانگی

احداث نیروگاه خانگی

پکیج های سولار

احداث نیروگاه خانگی