احداث نیروگاه خانگی

مراحل درخواست و صدور مجوز احداث نیروگاه های تجدید پذیر

متقاضیان احداث نیروگاههای تجدیدپذیر غیردولتی کاربرگهای تکمیل شده الف و ب و فرم تعهدنامه را به همراه نامه درخواست کتبی بانضمام مستندات لازم نظیر اساسنامه، روزنامه رسمی وآگهی تغییرات ثبتی شرکت و مختصات سایت و… را به این سازمان ارسال می نمایند تا پروانه احداث برای ظرفیت مشخص در ساختگاه معین صادر گردد.

پس از اخذ سایر مجوزهای لازم نظیر مجوز محیط زیست، اتصال به شبکه و تملک زمین،قرارداد خرید برق بلند مدت با متقاضی مبادله خواهد شد تا متقاضی عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه را آغاز نماید. در نیروگاههای زیست توده مبتنی بر زباله مجوز استفاده از زباله و در نیروگاههای برق آبی کوچک مجوز استفاده از خطوط و جریانهای انتقال آب نیز ضروری می باشد.لذا مراحل انجام پروژه بشرح زیر می باشد:

مرحله ۱ تشکیل پرونده و صدور پروانه احداث

تحویل نامه درخواست متقاضی به همراه کاربرگهای تکمیل شده الف و ب و فرم تعهدنامه به سانا

بررسی غیردولتی بودن متقاضی و عدم تداخل محل پروژه با سایر طرحها و تقاضاهای قبلی درسانا (استعلام کتبی از شرکت آب نیرو، آب منطقه ای و آب و فاضلاب فقط در مورد نیروگاههای برق آبی کوچک انجام خواهد شد)

صدور پروانه احداث توسط سانا

مرحله ۲ اخذ مجوزها و عقد قرارداد

دریافت مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست ومجوز تحویل زمین از مراجع ذیربط در همه نیروگاهها

دریافت مجوز تخصیص آب و حریم بستر برای نیروگاههای برق آبی کوچک از شرکت مدیریت منابع آب یا شرکت آبهای منطقه ای یا شرکت آب و فاضلاب ذیربط

 مبادله قرارداد خرید برق بلند مدت با متقاضی در سانا پس از کنترل و بررسی کلیه مجوزها

مرحله ۳ پیشبرد و احداث نیروگاه (پس از عقد قرارداد)

انجام عملیات مقدماتی و تأمین مالی پروژه در دوره پیشبرد قرارداد توسط متقاضی

انجام عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه توسط متقاضی ونظارت بر پیشرفت احداث نیروگاه توسط سانا

هماهنگی جهت اتصال به شبکه پس از تکمیل احداث نیروگاه (توسط سانا/ مدیریت شبکه)

مرحله ۴ دوره بهره برداری

شروع بهره برداری نیروگاه و تهیه صورتحسابهای ماهانه بهای برق تجدیدپذیر توسط متقاضی

پرداخت صورتحسابهای ماهانه توسط سانا با اعمال ضرایب تعدیل و آمادگی ساعتی.

لازم به ذکر است که متقاضیان خارجی  سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها جهت کسب اطلاع از امور عمومی سرمایه گذاری خارجی در ایران می توانند به سایت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مراجعه نمایند.

شرایط و مراحل خرید برق تضمینی ۲۰ ساله انرژی خورشیدی از مشترکین

مشترکینی که دارای انشعاب برق هستند می‌توانند نیروگاه‌های خورشیدی احداث کنند و به مدت ۲۰ سال به صورت تضمینی برق تولید شده توسط این نیروگاه‌ها را به شبکه سراسری برق تزریق کنند و درآمد کسب کنند.

نرخ خرید پایه برق خورشیدی در حال حاضر به شرح زیر است:

۱ نیروگاه های زیر۲۰ کیلووات ۸۰۰۰ ریال

۲ نیروگاه های زیر ۱۰۰ کیلووات ۷۰۰۰ ریال 

مبلغ واریزی به حساب مشترکین هر دو ماه یکبار صورت می گیرد.

از سال یازدهم نرخ پایه خرید تضمینی ۳۰ درصد کاهش می یابد.

سازمان های دولتی اجازه استفاده از بودجه دولتی برای احداث نیروگاه خورشیدی را ندارند.اما امکان واگذاری فضای ساختمان های اداری به صورت اجاره ای به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای این موضوع وجود دارد.در این صورت ارائه وکالت محضری واگذاری فضای ساختمان به سرمایه گذار الزامی است.

داشتن انشعاب برق در محل مورد تقاضا برای نصب نیروگاه خورشیدی الزامی است.

حداکثرظرفیت سامانه خورشیدی قابل احداث محدود به ظرفیت انشعاب برق مشترک و تا سقف ۱۰۰ کیلووات می باشد.

صدور مجوز احداث نیروگاه و عقد قرارداد ۲۰ ساله برای تمام مشترکین انواع تعرفه‌های خانگی،تجاری،صنعتی وکشاورزی مقدور می‌باشد.

تمام هزینه‌های احداث نیروگاه و خریداری تجهیزات واجرای آن بعهده متقاضی بوده و با نظارت شرکت توزیع برق انجام می شود.

نیروگاه خورشیدی توسط شرکت توزیع برق به شبکه متصل می‌شود وانرژی تولید شده با کنتور مجزا به شبکه برق سراسری تزریق و اندازه گیری می‌شود که از کنتور انرژی مصرفی مشترک مجزاست.

مشترک همچنان تمام انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از شبکه سراسری برق و از طریق کنتور برقی که داشت مصرف می کند، بنابراین تغییری در مبلغ فیش برق دریافتی ایشان به وجود نخواهد آمد.

پس ازپایان دوره خرید تضمینی، سرمایه گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در قالب قرارداد دوجانبه، بورس انرژی، بازار برق و یا هر قالب مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود. صادرات برق نیروگاه های موضوع این مصوبه منوط به در یافت مجوز جداگانه خواهد بود.

به منظور حمایت از بومی سازی و ساخت داخل نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، نرخ خرید از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل احداث می شوند. حداکثر تا ۳۰ درصد متناسبا افزایش می یابد. سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) موظف است جداول وزنی مربوطه رابه تفکیک اجزا و فناوری تعیین و اعلام نماید.

در صورت انتفاع سرمایه گذاران از کمک های بلاعوض دولتی در احداث نیروگاه موضوع قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی برق آنها برای اجتناب از احتساب مضاعف متناسبا اصلاح خواهد شد.

نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر ۱۸ ماه از زمان عقد قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. در صورت تأخیر در بهره برداری تجاری، آخرین نرخ مصوب وزارت نیرو در زمان شروع بهره برداری تجاری از نیروگاه ملاک عمل برای دوره باقیمانده قرارداد خواهد بود.

معرفی سیستم های خورشیدی فوتوولتائیک (Photovoltaic)

توسعه اقتصادی جوامع امروز، در گرو استفاده صحیح از انرژی می باشد. اگر چه تا کنون سوخت های فسیلی نقش مهمی را در تامین انرژی مورد نیاز جوامع بشری ایفا کرده اند، ولی با کاهش این منابع از یکسو و با پیشرفت تکنولوژی از سوی

دیگر استفاده از انرژی خورشیدی مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته واقع گشته است.

کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، بهترین فرصت را جهت استفاده از این انرژی پاک دارا می باشد. فوتوولتائیک چیست؟

به پدیده ای که در اثر تابش نور خورشید الکتریسیته تولید کند فوتوولتائیک گویند. در این پدیده، در اثر تابش نور خورشید و برخورد فتون ها به سطح صفحه هایی از جنس شبکه بلوری سیلیکون، جریان الکتریکی تولید می شود.

جریان حاصل را می توان مستقیما جهت استفاده در مصرف کننده الکتریکی و یا بطور غیر مستقیم و در ساعت هایی که تابش وجود ندارد با بهره گیری از باتری مصرف نمود.

تا کنون سیستم های گوناگونی با توان های مختلف (از ۰.۵ وات الی چند مگاوات) در سراسر جهان نصب و راه اندازی شده ۵ است که با توجه به قابلیت اطمینان و عملکرد این سیستم ها، هر روز بر تعداد متقاضیان آنها افزوده می شود.

احداث نیروگاه خانگی

مزایای سیستم های فوتوولتائیک:

استفاده صحیح و بهینه از انرژی موجود در طبیعت

دسترسی و آسان

عدم پرداخت هزینه کابل کشی

عدم پرداخت هرگونه هزینه جهت نگهداری و مصرف

سهولت در جابجایی

طول عمر بالا

بدون آلودگی (دوستدار محیط زیست)

سیستم تغذیه مسکونی HOME POWER SYSTEM

از موارد کاربرد سیستم های فوتوولتائیک می توان به تامین برق مناطق مسکونی و یا اداری به صورت پشتوانه برق شهری On Line و یا سیستم های مستقل of Line نام برد.

سیستم های On Line: در این سیستم برقی که توسط پنل های خورشیدی تولید می شود ابتدا برق مورد نیاز محل مسکونی و یا اداری را تامین می کند و سپس در صورت تولید ماضاد بر مصرف محل مورد نظر اضافی تولید به برق شبکه منتقل

می شود. استفاده از این نوع سیستم در نیروگاه ها نیز متداول است.

سیستم های On Line

سیستم های Off Line:

در این سیستم با تابش نورخورشید به پنل های خورشیدی برق تولید می شود.

برق تولید شده توسط پنل ها در طول روز در یک باتری ذخیره می شود که تغذیه مورد نیاز وسایل برقی موجود در منزل و یا اداره را در طول شبانه روز تامین می کند.

سیستم های On Line