اینورتر لامپهای فلورسنت

خروج اضطراری ضد انفجاراینورترها برای لامپ های فلورسنت و لامپ های کمپکت کم مصرف در توانهای مختلف و در رنج ولتاژ ۱۲V DC و ۲۴V DC طراحی و ساخته شده اند.

قطعات استفاده شده از بهترین مارکهای معتبر در بازار بوده و تلفات انرژی بسیار پایینی دارند و تا ۲۰٪ تلرانس ولتاژ نامی کار می کنند.

اینورترهای موجود در ولتاژ و توانهای زیر طراحی و ساخته شده اند.

برای بازده بیشتر در روشنایی از لامپهای فلورسنت (۳۶ mm)  T8که قطر ضخامت مهتابی کمتر می باشد استفاده نمایید.

اینورتر لامپهای فلورسنت

خروج اضطراری ضد انفجار