لامپ های مصرف خانگی داخلی

LED که نسل جدید لامپ‌های روشنایی محسوب می‌شوند.

LED مخفف واژه LIGHT EMMTTED DIODE به معنای دیود ساطع کننده نور است.
در حال حاضر LED‌ ها به نحوی ساخته می‌شوند که نور را در جهت خاصی متمرکز می‌کند و به صورت چیپ‌های کوچکی هستند که معمولاً در داخل یک شیشه‌ گنبدی شکل قرار می‌گیرند و دارای سایز چوب کبریت یا کمی بزرگ‌تر هستند و به سختی می‌شکنند.