ال ای دی های تخصصی

در این بخش الیدی های تخصص  که مصارف صنعتی و پزشکی و کشاورزی و … دارند معرفی و عرضه می گردد.

الیدی مادون قرمز   IR LED

الیدی اولتراویولت  UV LED

الیدی های گلخانه‌ای PAR LED

الیدی کلوین بالا    Hi Kelvin LED

الیدی ماوراءبنفش Black Light  LED

ویژگی مادون قرمز (IR) در دوربین مداربسته

✅ واژهinfrared) IR ) به معنای طیف مادون قرمز است. دوربین های دید در شب IR از طریق استفاده از LED های مادون قرمز محیط اطراف خود را روشن کرده و امکان تصویر برداری در شب را فراهم می آورند. 

✅ امواج مادون قرمز به قسمتی از طیف امواج گفته می شود که به وسیله چشم انسان قابل رویت نیستند اما به وسیله سنسورهای تصویر دوربین ها قابل شناسایی هستند. از این طریق دوربین های دید در شب میتوانند بدون به وجود آوردن

نور مرئی محیط اطراف خود را روشن کنند.

✅ باید توجه داشته باشید که نور مادون قرمز از برد کمتری نسبت به نور مرئی برخوردار است و قسمت وسیعی از طیف آن امکان عبور از شیشه های ضخیم را ندارد پس در صورت وجود شیشه در مسیر دوربین نور دوربین به وسیله آن منعکس

می شود.

✅ پرتو مادون قرمز همچنین امکان شناسایی رنگ ها برای حسگر دوربین را از بین خواهد برد و تمامی تصاویری که از طریق روشنایی این چراغ ها ضبط شده باشند به صورت سیاه و سفید دیده می شوند.