گالری

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

در تاریخ ۱۳ آبان الی ۱۶ آبان ۱۳۹۶- زمان بازدید: ۹ الی ۱۷ سالن ۴۰A غرفه ۷۴۲ برگزار گردید.